Pewna matura

Matura nieodzownie kojarzy się z pierwszym poważnym egzaminem dorosłości. Po niej następują najdłuższe wakacje dla przyszłego dorosłego, który już w kolejnym roku nauki rozpocznie swoje wymarzone studia. Dotychczas egzamin maturalny miał nieco inną formę i był przeprowadzany w tradycyjny sposób. Przez trudną sytuację, jaka panuje na świecie i sama matura uległa zmianie. Na tegorocznym egzaminie z matematyki zostanie nieco okrojona treść, a egzamin ustny może być przeprowadzony tylko na specjalny wniosek osoby, która potrzebuje dodatkowej liczby punktów w studenckiej rekrutacji. Repetytorium “Matura” utrwala wiedzę, prezentuje życiowe przykłady i daje szansę na uzupełnienie braków edukacji.

Co można znaleźć w “Maturze”?

Cały podręcznik maturalny poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym obligatoryjnych przedmiotów, do których należą:

 • język polski;
 • matematyka;
 • język angielski.

A także tematom, które wkraczają w obszar przedmiotów rozszerzonych. Dzięki podejściu i zdaniu takich przedmiotów jak: biologia, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, uczeń dostaję gwarancję większej możliwości wyboru ścieżki życiowej. Przedmioty rozszerzone muszą być zdane na co najmniej 30% wszystkich, możliwych do zdobycia, punktów. Dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku matury, renomowane uczenie, mają szansę przeprowadzić konkurs świadectw, który zastępuje dotychczasowe egzaminy wstępne na studia.

Treści, na jakich skupia się Matura, mają za zadanie przede wszystkim dotrzeć do młodych umysłów. Przejrzyste strony repetytorium i łatwe do zapamiętania definicje, stworzone w oparciu o prosty język, pozwalają na szybkie przyswajanie wiedzy. Każdy temat jest poparty zadaniami i ćwiczeniami uzupełniającymi, które utrwalają zdobyte informacje i na stałe wpisują się w pamięć przyszłego maturzysty.

Odpowiednio przygotowany zakres wiedzy pozwoli na osiągnięcie najbardziej zadowalających wyników przy odpowiednim wysiłku, uwzględniającym czas odpoczynku. Ze względu na pandemię tegoroczna matura ma należeć do jednej z najłatwiejszych. Mimo tego, poziom wiedzy musi być odpowiednio wyrównany. Szkoły w ostatnim czasie nie mogły zapewnić swoim uczniom odpowiedniego dostępu do wiedzy, jej braki można łatwo uzupełnić, korzystając z repetytorium “Matura”. To pierwszy egzamin dorosłości, do którego trzeba podejść z niezwykła precyzją, odpowiedzialnością i ogromem wiedzy praktycznej, która będzie pomocna w kolejnych latach, pełnych wyzwań. 

Matura 2021 wszystko, co musisz wiedzieć!

Tegoroczna matura będzie wyglądała nieco inaczej, niż te w latach poprzednich. Choć wymagania maturalne nie dotyczą wszystkich, istotnych aspektów, to jednak należy być przygotowanym na zmiany dotyczące testu z matematyki, a także wykluczenia odpowiedzi ustnej. Repetytorium “Matura” (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) daje realną szansę na pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji, które przydadzą się podczas egzaminu z obowiązkowych, a także rozszerzonych przedmiotów.

Zmiany w tegorocznej maturze

Egzamin dorosłości przeprowadzany w 2021 roku nie będzie obejmował dotąd wymaganej odpowiedzi ustnej. Taką formę egzaminu można przeprowadzić jedynie na specjalny wniosek osoby, której zależy na uzyskaniu dodatkowych punktów, niezbędnych do rekrutacji na studia. Uczelnie wyższe wykorzystują wyniki maturalne jako sposób rekrutacji nowych studentów. Matura zastąpiła bowiem egzaminy wstępne, które jeszcze niedawno obowiązywały na uczelniach wyższych. Konkurs świadectw maturalnych pozwala na wyłonienie wybitnych jednostek, które mogą wnieść ogrom nowości do prowadzonego kierunku studiów. Egzamin maturalny z matematyki będzie miał taką samą formę, jak dotychczas, jednak zakres wymaganego materiału będzie nieco mniejszy. W dalszym ciągu na maturze istnieje obowiązek zdania podstawy z takich przedmiotów jak:

 • język polski;
 • dowolny język obcy;
 • matematyka.

Ponadto należy uwzględnić jeden przedmiot rozszerzony, który wymaga uzyskania przynajmniej 30% pozytywnych odpowiedzi. Osoby, chcące zdawać inne rozszerzone przedmioty, mogą wybrać łącznie 6 egzaminów. Sprawdzenie wiedzy na wyższym poziomie jest możliwe z następujących przedmiotów: 

 • geografia;
 • matematyka;
 • język polski;
 • dowolny język obcy;
 • chemia;
 • fizyka;
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • inne.

Kompendium wiedzy “Matura”

Dzięki przejrzystemu i łatwemu w przyswojeniu opracowaniu maturalnemu, każdy uczeń szkoły średniej, a także technikum może uzupełnić brakujące informacje i zyskać nową wiedzę, niezbędną nie tylko przy maturze. Definicje, które zostały sformułowane w podręczniku pozwalają na uzyskanie wysokich wyników maturalnych. Zadanie dopasowane do poziomu wiedzy dodatkowo utrwalają materiał. Wiedza zamknięta w jednej książce pozwala także na rozwój zawodowy, bowiem nauka licealna bardzo często wykorzystywana jest także podczas trwania studiów. Odpowiednie przygotowanie do egzaminu dorosłości pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów i otrzymanie promocji na wymarzony kierunek studiów.

 

Najłatwiejsza matura w historii

Matura – TaniaKsiazka stanowi nieodłączny element wkraczania w dorosłość i kreowania swojej drogi zawodowej. Jeszcze parę lat temu do egzaminu dorosłości na poziomie rozszerzonym wystarczyło po prostu podejść, a 30% wszystkich punktów, które obecnie jest konieczne do zdania, nie było wymagane. Starsza forma matury nie wymuszała na uczniach także zdawania matematyki. Z biegiem czasu i te zapisy uległy zmianie. Tegoroczny egzamin dojrzałości ma należeć do najłatwiejszych, jednak i do niego należy się stosownie przygotować. Jakie zmiany będą czekały tegorocznych maturzystów i skąd można czerpać niezbędną wiedzę? 

Brak odpowiedzi ustnej, nowa matematyka

Matura 2021 przyniosła za sobą zmiany spowodowane sytuacją panującą na całym świecie. W tym roku egzamin z matematyki będzie miał taką samą formę, jednak tematy, wymagane na poziomie podstawowym, zostały zmniejszone o figury. To z całą pewnością duże ułatwienie dla osób, które nie zdążyły należnie przerobić tej obszernej materii w trakcie trwania zajęć stacjonarnych.

Również odpowiedź ustna została wycofana z obowiązkowego programu. W latach wcześniejszych matura obejmowała odpowiedź z języka angielskiego, a także polskiego. W 2021 roku na taki egzamin można sobie pozwolić jedynie po złożeniu dodatkowego wniosku. Na ten krok decydują się osoby, które potrzebują dodatkowej ilości punktów do rekrutacji studenckiej.

“Matura” dla każdego

Nowoczesne repetytorium Matura pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów naukowych. Profesjonalnie przygotowane i bogate w treści zapewnia kompletną wiedzę z różnorakich dziedzin. Głównymi zaletami tego kompendium wiedzy jest jego przejrzystość i prostolinijność. Ze względu na swoją strukturę można znaleźć w nim informacje dotyczące takich przedmiotów jak:

 • język polski;
 • język obcy;
 • matematyka.

A także przedmiotów rozszerzonych:

 • geografia;
 • fizyka;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie; 
 • chemia;
 • biologia;
 • informatyka;
 • matematyka;
 • j. polski
 • inne języki obce.

Proste w zapamiętaniu definicje i zadania utrwalające do każdego tematu dają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, a także naukę w oparciu o prawdziwe, życiowe przykłady. Z nowym repetytorium “Matura” egzamin dojrzałości będzie prostszy niż kiedykolwiek. Wiedza, którą uczniowie szkół średnich stracili przez pandemię, może być łatwo i szybko uzupełniona. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dalsza ścieżka rozwoju i kariery na wymarzonej uczelni jest wyjątkowo szeroka i prosta do zdobycia.