Pewna matura

Matura nieodzownie kojarzy się z pierwszym poważnym egzaminem dorosłości. Po niej następują najdłuższe wakacje dla przyszłego dorosłego, który już w kolejnym roku nauki rozpocznie swoje wymarzone studia. Dotychczas egzamin maturalny miał nieco inną formę i był przeprowadzany w tradycyjny sposób. Przez trudną sytuację, jaka panuje na świecie i sama matura uległa zmianie. Na tegorocznym egzaminie z matematyki zostanie nieco okrojona treść, a egzamin ustny może być przeprowadzony tylko na specjalny wniosek osoby, która potrzebuje dodatkowej liczby punktów w studenckiej rekrutacji. Repetytorium “Matura” utrwala wiedzę, prezentuje życiowe przykłady i daje szansę na uzupełnienie braków edukacji.

Co można znaleźć w “Maturze”?

Cały podręcznik maturalny poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym obligatoryjnych przedmiotów, do których należą:

  • język polski;
  • matematyka;
  • język angielski.

A także tematom, które wkraczają w obszar przedmiotów rozszerzonych. Dzięki podejściu i zdaniu takich przedmiotów jak: biologia, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, uczeń dostaję gwarancję większej możliwości wyboru ścieżki życiowej. Przedmioty rozszerzone muszą być zdane na co najmniej 30% wszystkich, możliwych do zdobycia, punktów. Dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku matury, renomowane uczenie, mają szansę przeprowadzić konkurs świadectw, który zastępuje dotychczasowe egzaminy wstępne na studia.

Treści, na jakich skupia się Matura, mają za zadanie przede wszystkim dotrzeć do młodych umysłów. Przejrzyste strony repetytorium i łatwe do zapamiętania definicje, stworzone w oparciu o prosty język, pozwalają na szybkie przyswajanie wiedzy. Każdy temat jest poparty zadaniami i ćwiczeniami uzupełniającymi, które utrwalają zdobyte informacje i na stałe wpisują się w pamięć przyszłego maturzysty.

Odpowiednio przygotowany zakres wiedzy pozwoli na osiągnięcie najbardziej zadowalających wyników przy odpowiednim wysiłku, uwzględniającym czas odpoczynku. Ze względu na pandemię tegoroczna matura ma należeć do jednej z najłatwiejszych. Mimo tego, poziom wiedzy musi być odpowiednio wyrównany. Szkoły w ostatnim czasie nie mogły zapewnić swoim uczniom odpowiedniego dostępu do wiedzy, jej braki można łatwo uzupełnić, korzystając z repetytorium “Matura”. To pierwszy egzamin dorosłości, do którego trzeba podejść z niezwykła precyzją, odpowiedzialnością i ogromem wiedzy praktycznej, która będzie pomocna w kolejnych latach, pełnych wyzwań.